NLP coach Rotterdam

De rol van een NLP coach en de aard van coaching

1. De roeping

Coaching vraagt gewoonlijk om een soort introspectie, ondersteund door een verbintenis om het verleden te onderzoeken en het beste van individuen en teams naar voren te brengen. Dit wordt gepland en gericht op het bereiken van doelstellingen.

De rol van de NLP coach bestaat erin deze nieuwheid voor individuen en teams naar boven te halen en hun capaciteiten om uitdagingen aan te gaan en zich met verandering bezig te houden in de verf te zetten.

2. Onafhankelijkheid

De NLP coach pretendeert niet de expert te zijn op een bepaald gebied of in een bepaalde expertise. De coaching relatie is er ook een van wederzijds partnerschap, geloof en verwachtingen. Een coach is vrij om zijn cliënten verschillende perspectieven te vragen om uit te vinden wat waar is voor elk van hen op een dieper niveau.

3. Gedragsverandering

De pedestlicatie van de coach houdt in dat gedragingen, boodschappen en beelden die de coach als normaal beschouwt, de eerste zorg zijn van de vereniging. Dit is een zeldzame vorm van deskundigheid waarbij de rol van de coach vaak die van coach en communicatiemodel in actie is.

4. Verantwoordingsplicht

De coachingsrelatie is zowel aanmoedigend als kritisch. Een coach in een coachingcontext is een medemenselijke, ethische en kritische collega, hulpbron en middel van de coachee. De cliënt is uiteindelijk verantwoordelijk voor wat hij doet en wat hij niet doet in de context van de coachingrelatie en zijn eigen daden. Hij is ook verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag in de context van de coachingrelatie.

5. Intimiteit

Hoewel het verbond met de coach zeer dienstbaar is, is het gevoel dat je er samen in zit zeer sterk. Men kan zeggen dat het niet om de coach gaat, maar om de relatie met de coach. Intimiteit is een relatie tussen de coach en de coachee die in de eerste plaats draait om de wens van de cliënt om zijn zelfbewustzijn, eigenwaarde en zelfverstaan te verbeteren, terwijl de coach observeert, valideert, vragen stelt en perspectief biedt.

6. De coach en de coachee

Coaching in zijn basisvorm is management. De coach zorgt ervoor dat de coachee op koers ligt. We modelleren hoe de coach het eigen functioneren van de coachee zou sturen, ondersteunen, evalueren, sturen en controleren. Ergens wordt natuurlijk verondersteld dat de coach ook regisseert en ondersteunt. De coach zorgt ervoor dat de coachee de fysieke ruimte creëert voor wat besluitvorming genoemd kan worden. Bijgevolg is het belangrijk dat de coachee elke dag een bepaalde tijd aan zijn bureau zit om met andere coachees samen te zijn, te lezen, te noteren, de mail te checken en te plannen, dit alles terwijl de coach luistert, controleert, steeds provocerender en tot nadenken stemmende vragen stelt.

7. Samenvatting

We hebben de neiging te geloven dat we al iets weten over coaching en dat we anderen kunnen en moeten coachen zonder eerst met iemand gewerkt te hebben om hem echt te leren kennen en systemen van verstandhouding en communicatie met hem te ontwikkelen. Wij gaan ook coachen met de opvatting dat wij mensen ten goede zullen veranderen en dat als wij niet kunnen veranderen, wij hen tenminste kunnen coachen om te veranderen. Veel van onze houding en kijk op de relatie tussen coach en coachee is gevormd door onze eigen ervaringen met de relatie tussen vriendschap en zaken waaraan wij ons bestaan te danken hebben.

Lees meer

Life coach 

Kambo