Bedrijfdiensten

Hoe te handelen in geval van nood Eerste Hulp lessen

BHV cursus Tilburg

 

De Nederlanders behoren tot de mensen die zijn toegerust om ernstige noodsituaties aan te pakken dankzij hun goed georganiseerde en toegewijde instanties zoals het Rode Kruis en het Nederlandse Rode Kruis van St. Justida enz. Deze lessen zijn verplicht voor afgestudeerden van gezondheids- en bedrijfskunde tot en met de hoogste leiding en organisatie personen. Tot de taken van een BHV’er behoren, het verlenen van hulp en advies aan gewonden of zieken, het regelen van de noodsituatie, het rekening houden met de ziektekostenverzekering van de werknemer, en tevens het fungeren als communicerende schakel tussen de betrokken personen naar het grotere geheel.

Men kan in allerlei problemen, ongevallen en noodsituaties verzeild raken, soms in kleine, soms in ernstige en soms in levensbedreigende situaties. Mensen die bij dergelijke situaties betrokken zijn, kunnen blootsvoets zijn, of schoenen en een bril dragen. Eenvoudige verwondingen kunnen lichte wonden zijn, brandwonden, kneuzingen, sommige infecties kunnen oppervlakkig zijn, terwijl dodelijk kritieke situaties alles kunnen zijn wat niet vermeden kan worden.

Bij elk van deze organisaties kan noodhulp worden ingeroepen. In de eerste plaats moet de omvang van het probleem en de oorzaak worden vastgesteld en vervolgens moet hulp worden gezocht. De technieken die gebruikt worden bij het verlenen van eerste hulp kunnen door elke betrokken organisatie worden toegepast, ook dit zal afhangen van de omstandigheden van de noodsituatie. Het Rode Kruis staat bekend om zijn noodprocedures en de opleiding is voor hen een tweede natuur. Zij beschikken ook over structuren en hulpmiddelen die het mogelijk maken in een overdekte omgeving te oefenen met de levensreddende technieken. De voorselectiesessies zijn zeer nuttig en nuttig voor personen die moeilijkheden hebben bij het uitvoeren van de technieken, omdat het hen gemakkelijk maakt te oefenen op een gesimuleerde partner en feedback te krijgen over hun prestaties, waardoor de vaardigheden van het ondergane personeel worden verbeterd.

Personeel dat deze Inleidende cursussen Eerste Hulp heeft gevolgd, weet hoe het de vele noodsituaties die zich tijdens het werk kunnen voordoen, het hoofd moet bieden. Deze kennis helpt hen niet alleen op het werk maar houdt hen ook een veilige en gezonde werknemer. Het traint hen niet alleen om verantwoordelijke werknemers te zijn, maar helpt hen ook voorbereid te zijn wanneer ze geconfronteerd worden met een hartaanval of andere noodsituaties.

Tijdens EHBO-lessen leert men hoe men kan voorkomen dat bepaalde ziekten en kwalen de reeds bestaande verergeren. Dit helpt ook om beter op de hoogte te zijn van de symptomen en tekenen van ziekten en om ze eerder te behandelen dan te wachten tot de symptomen verergeren.

Dit zijn enkele van de lessen die worden gegeven in de Inleidende cursussen Eerste Hulp:

– Bekijk de betekenis van “Geen alternatief” in verband met noodsituaties. Bijvoorbeeld: “Geen alternatief betekent dat je onmiddellijk hulp moet bieden, maar je mag niet bijdragen tot de oorzaak van het probleem. U kunt wachten tot het probleem is opgelost, of u kunt om hulp roepen.

– Wanneer men geconfronteerd wordt met een traumasituatie, worden veel door het Rode Kruis aangeleerde eerste responstechnieken gebruikt, zoals de “FISE”. Tijdens noodsituaties wordt de “FISE”-techniek gebruikt om het bloeden te controleren, de wonden schoon te maken en de patiënt te ondersteunen.

– Tijdens rampen wordt de “FISE”-techniek gebruikt terwijl de patiënt nog in de lucht is. Zodra de patiënt weer op de grond valt, wordt de “FISE”-techniek gebruikt om het bloeden te stelpen en de wond schoon te maken.

– Bij vliegtuigcrashes wordt de “ologies” techniek gebruikt. Deze techniek leert het belang van het behandelen van alle slachtoffers rondom. In principe, zodra je begint te controleren op verwondingen aan anderen, omvat het ook verwondingen aan jezelf.

– Tijdens reanimatie wordt de “logische” techniek gebruikt. Dit betekent eenvoudigweg dat de zuurstofstroom constant moet worden gehouden terwijl hartmassage wordt toegediend. Dit wordt uitvoerig onderwezen tijdens EHBO-cursussen.

– De “P-techniek” wordt onderwezen. Dit is een combinatie van reddingsademhaling en hartmassage. Eerstehulpcursussen moeten dit grondig onderwezen hebben, al was het maar voor de statische en statische breedte. Dit wordt ook gezegd tijdens reanimatielessen.

Lees meer:

VCA examen Tilburg

BHV cursus Tilburg