Bedrijfdiensten

Hoe krijg je een goede boekhouder?

Boekhouder Bergen op zoom

onderscheidt boekhouden van boekhouden. Aan het eind van elk boekjaar moeten BACS-nummers van BTW- en PAYE-gegevens worden ingediend en wel op tijd.

De jaarrekeningen moeten vóór eind januari worden ingediend en in februari worden gedekt door stortingen voor de financiële rekeningen van januari. De jaarrekening van januari moet een samenvatting zijn van de Quickbooks-kasstroomoverzichten van juli en december. Deze omvatten een boeking van de transactiekosten voor de periode en vervolgens de betaling van deze kosten (met inbegrip van de betaling van eventueel nog verschuldigde loonbelasting) en de betalingen aan het loonbedrijf op het saldo van de maandafsluiting.

Er is ook een aanvullend rapport vereist. Dit rapport heet de Simply Self-Assessment Return. In dit rapport wordt duidelijk aangegeven hoe het kwartaal dat in de Quickbooks Balans is opgenomen, is gefranchised.

Als uw omzet in het jaar niet voldoende is, wordt de werkloosheid automatisch bevestigd wanneer de koppeling kaart nodig is.

De Franchise mag niet eerder worden gesloten dan nadat het Franchise formulier is ingevuld. Indien de Franchise mag sluiten dan blijkt uit de jaarrekening op dat moment dat de Franchise pas mag sluiten na de moord in de jaarrekening van november of december.

Neem de tijd om ervoor te zorgen dat dit proces goed verloopt. Indien dit naar behoren gebeurt, zult u er zeker van zijn dat u de permanente bestanden ontvangt, en eventueel, de overdracht van de gegevens naar Adult trusts achteraf.

Een goede boekhouder zal ook informatie oppikken die niet kan worden uitgevoerd, codes kunnen verkeerd ingegeven zijn of de details kunnen niet overeenstemmen met de statistieken. Daarom is het een goede gewoonte om eventuele besprekingen die u tijdens de boekhoudcontrole voert met boekhouders die u boekhoudkundige bijstand verlenen, veilig af te sluiten.

2. Dagelijkse transacties

Elke dag moet u een dagelijkse boeking in uw Quickbooks maken. Deze boekingen moeten van uw bedrijfsrekeningen zijn, en als ze moeten worden opgenomen in een bedrijfsboek, dan moeten ze worden opgenomen in de vorm die uw boekhouding vereist.

U moet ook begrijpen dat u elke avond uw activiteiten op de juiste rekeningen moet boeken, dat de ontvangen betalingen en de eindafrekeningen elke avond moeten worden ingediend. Aan het eind van elke dag zal uw boekhouder deze op de juiste rekeningen boeken.

Over het algemeen is de late avond het tijdstip om de boekingen te verrichten, hoewel het precieze tijdstip van maand tot maand kan verschillen. Hoe meer u op dit gebied werkt, hoe meer u zult merken dat uw boekhoudkundig personeel begrijpt wat er nodig is en hoe groter de kans dat zij de boekingen op tijd kunnen afronden.

3. Driemaandelijkse balansen

De meeste mensen zijn wel bekend met een balans. De ACT-balans (Accrual, Corrected and Debtors) geeft een momentopname van de activa en passiva van een onderneming en de daaruit voortvloeiende saldi op de dag dat de financiering wordt aangerekend, gebruikt en tevens een waarborg voor de jaarrekening, die wordt verstrekt wanneer de maandafsluiting is voltooid.

De balans wordt opgemaakt door alle rekeningen te nemen en deze in te delen in saldi, vaste activa, vlottende activa, debiteuren en eigen vermogen of al deze moeten worden geboekt.

Het resultaat moet een vennootschapsoverzicht zijn van alle passiva, activa, marge en eigen vermogen Tekeningen aan het eind van het jaar, waarna het deel zal uitmaken van uw jaarrekening.

4. Jaarrekening

De grootboekrekening en de jaareindrekening zijn de twee belangrijkste financiële overzichten. Alle transacties van de periode zijn in de vorige periode geboekt en ook aan het einde van het jaar beschikbaar. Zij zijn betrekkelijk gemakkelijk op te stellen en zijn eigenlijk boekhoudkundige overzichten, die een hoop goedmaken.

Deze rekeningen zijn onderworpen aan strenge sancties aan het eind van het jaar en kunnen niet onder nauwlettend toezicht worden gewijzigd. Een goede boekhouder zal er echter voor zorgen dat zij worden voltooid:

I. Deze verklaringen moeten correct worden ingediend, met vermelding van volledige data;

II. Bedrijven willen er zeker van zijn dat het bedrag op de balans overeenkomt met het saldo op de AR dat het is.

BELANGRIJK: De eindafrekeningen die aan het einde van het jaar worden gemaakt, moeten worden voltooid. Deze moeten worden toegepast op de overzichten van het voorgaande boekjaar en het niveau van de schulden en het eigen vermogen moet de netto-activa op dagelijkse basis weerspiegelen.

5. Deel 2 – Kasstroomoverzichten

Het kasstroomoverzicht is het belangrijkste financiële overzicht. Het is een overzicht dat informatie geeft over de geldbeweging in en uit de onderneming op een bepaald moment.

6. Deel 3 – Teamrekeningen

Als onderdeel van een klein bedrijf is het nuttig om in staat te zijn nauwkeurige rekeninginformatie te verzamelen van de rest van uw collega’s en deze informatie met hen te delen.

Lees meer

Administratiekantoor